Zmluvy - 2018

Poradové číslo, dátum zverejnenia, zmluvný partner, predmet zmluvy, príloha:

01. 19.2.2018. ,  SME EURÓPA, o.z. - Zmluva o spolupráci - spracovanie žiadosti, SME EUOPA.pdf (151777)

02. 21.03.2018, DS-CAR s.r.o. - Zmluva o predaji motorového vozidla - SKMBT_C224e18032116580.pdf (455498)


technical schools