Zmluvy - 2018

Poradové číslo, dátum zverejnenia, zmluvný partner, predmet zmluvy, príloha:

01.           19.2.2018. ,  SME EURÓPA, o.z. - Zmluva o spolupráci - spracovanie žiadosti, SME EUOPA.pdf (151777)

02.           21.03.2018, DS-CAR s.r.o. - Zmluva o predaji motorového vozidla - SKMBT_C224e18032116580.pdf (455498)

03.           21.03.2018,, KA-STAv s.r.o.  Zmluva o dielo stará školská budova - vnútorná prestavba.pdf (126054)

04.            23.03.2018  Regio - Solution Zmluva o dielo / projekt MŠ SKMBT_C224e18032908210.pdf (312880)

05. - 10     28.03.2018.Dohody: ÚPSVaR na chránené dielne:


11.        25.04.2018 Zmluva o poskytnutí dotácie na činnosť DHZO SKMBT_C224e18042514000.pdf (193893)


technical schools