Zasadnutie obecného zastupiteľstva

19.01.2018 09:28

Zasadnutie 1/2018 obecného zastupiteľstva bude 30.01.2018 v zasadačke OcU o 18:00 hod.

Program:

- kontrola plnenia uznesení

- Návrhy finančnej komisie

- VZN o cintorínoch

....

- ostatné

 


technical schools