Voľby do orgánov samosprávy obcí - informácie - kandidáti

18.09.2018 13:09

 

Voľby do orgánov samosprávy obcí sa konajú

v sobotu 10. novembra 2018 od 7:00 do 22:00 h.

Informácia pre voliča -  WOSO18_I1skA3.pdf (94135)

Počet poslanocv - uznesenie.pdf (49011)

                                                                                                                 

Vymenovanie zapisovateľa miestnej volebnej komisie

pre voľby do orgánov samosprávy obcí v roku 2018

Za zapisovateľa miestnej volebnej komisie bola dňa 27.08.2018 vymenovaná:   Renáta Józsaová  č. tel.:     0908466073

 

ZOZNAM ZAREGISTROVANÝCH KANDIDÁTOV

pre voľby starostu obce v Dolnom Štále

Obec Dolný Štál  uverejňuje podľa § 178 ods. 2 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zoznam kandidátov, zaregistrovaných pre voľby starostu obce v Dolnom Štále

 1. Tomáš Horváth, 39 r., starosta obce,  MOST – HÍD, SMK - MKP

 

ZOZNAM  ZAREGISTROVANÝCH  KANDIDÁTOV

pre voľby do Obecného zastupiteľstva v Dolnom Štále

Obec Dolný Štál uverejňuje podľa § 173 ods. 2 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zoznam kandidátov, zaregistrovaných pre voľby do obecného zastupiteľstva podľa jednotlivých volebných obvodov:

Volebný obvod č. 1

 1. Sylvia Bálintová MUDr., 41 r., lekár, nezávislý kandidát
 2. Erika Benedek, 44 r., administratívny pracovník, MOST – HÍD
 3. Pavol Ďuriš, 44 r., technik, MOST – HÍD
 4. Arpád Édes Mgr., 57 r., farár, SMK – MKP
 5. František Fazekas, 49 r., vodič, nezávislý kandidát
 6. Gyöngyike Füsi, 37 r., predajca, nezávislý kandidát
 7. Andrea Hodosiová, 39 r., predavačka, MOST – HÍD
 8. Melinda Józsa, 41 r., obchodná referentka, nezávislý kandidát
 9. Eva Kelová, 54 r., vychovávateľka, nezávislý kandidát
 10. Tomáš Kiss, 46 r., automechanik, MOST – HÍD
 11. Roland Lőrincz, 38 r., strojár, SMK – MKP
 12. Jozef Nagy, 42 r., poľnohospodársky inžinier, SMK – MKP
 13. Béla Radi, 52 r., súkromný podnikateľ, MOST – HÍD
 14. Zoltán Sátor, 66 r., súkromný podnikateľ, SMK - MKP
 15. Mária Szokol., 42 r., upratovačka, nezávislý kandidát
 16. Silvester Švandra, 57 r., súkromný podnikateľ, nezávislý kandidát
 17. Anita Tóth Bc., 38 r., samostatný radca, nezávislý kandidát
 18. Dezider Zsemlye, 59 r., súkromný podnikateľ, SMK - MKP

.Vo volebnom obvode sa volí  9  poslancov.

  


technical schools