Voľby do rogánov samosprávy obcí

11.07.2018 13:09

 

Voľby do orgánov samosprávy obcí sa konajú

v sobotu 10. novembra 2018 od 7:00 do 22:00 h.

Informácia pre voliča -  WOSO18_I1skA3.pdf (94135)

Počet poslanocv - uznesenie.pdf (49011)


technical schools