Projekty

Zníženie nákladov na energie - zvýšenie kvality zdravotnej

                                                                 starostlivosti - výmena okien na plastové v ObZS Dolný Štál

                                                                 v ambulancii detského lekára a všeobecného lekára pre dospelých

Obdobie realizácie: 9/2014 - 10/2014, Výška dotácie: 5000 eur

 

Obnova kultúrnej pamiatky v Dolnom Štále - dom ľudový s.č. 70, ˇUZPF č. 2286/0 - 2 etapa

Podporou Ministerstva kultúry SR, Podpora vo výške 5000 eur

Fotogaléria: ObZS- Živá energia

Fotogaléria z obnovy ľudového domu


technical schools