Zo života obce:  Najnovšie fotky z nášho albumu / Služby v našej obci / Firmy ...

Služby v našej obci

Pohrebná služba

16.06.2016 11:31
Soóky - pohrebníctvo, Topoľníky:  0904 476 917, 0903 833 037 Ján Szamaránszky, Dolný Štál,...

Otváracia doba pošty

27.02.2013 14:10
Pondelok 8.00-13.00, 13.30-15.00 Utorok: 8.00-12.30 Streda: 8.00-13.00 , 14.00-17.00 Štvrtok:...

Firmy na území obce

Webové stránky firiem a súkromných podnikateľov

31.05.2015 23:20
Domovské stránky firiem na území obce: Mäsocentrum - Kovács   Penzion pre seniorov   Sempol spol. s r.o.   63garden   Optika

Ubytovanie v okolí:

Tralandia - môžete pridať zadarmo aj Váš inzerát

Úradná tabuľa: Úradné oznamy / Do Vašej pozornosti / Výstrahy SHMU /Nakladanie odpadmi ...

Úradné oznamy

Výberové konanie II

28.07.2016 15:00
Starosta Obce Dolný Štál ako orgán oprávnený konať v mene Obce podľa § 13 zákona č. 369/1990...

Výberové konanie

10.05.2016 13:24
Vec:  Vyhlásenie  výberového konania   Starosta Obce Dolný Štál ako orgán oprávnený...

Areál pre spracovanie obilia - oznámenie na úseku ochrany životného prostredia

16.03.2016 15:51
Navrhovateľ: QUESTER s.r.o. Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti je zverejnené na webovom...
<< 3 | 4 | 5 | 6 | 7 >>

Zber odpadu 2017

Informácie o nakladaní s odpadmi

Spôsob nakladania s komunálnym odpadom - triedenie odpadu

04.11.2016 15:32
Nakladanie so zmesovým komunálnym odpadom,...

Odvoz odpadovej vody

18.05.2015 12:11
Oznamujeme pre prevádzkovateľov nehnuteľností,...

technical schools