Základná škola Mateja Korvína s VJM

Riaditeľka: Mgr. Eva Kázmérová

Zástupcsa riaditeľky: Mgr. Enikö Kristófová

kontakt: http://www.zsdstal.edu.sk

 

tel.: 00421/31/5590230

Školská jedáleň pri ZŠ

Vedúca: Helena Pintérová

Tel.: 5509961


technical schools