Zasadnutie obecného zastupiteľstva

07.04.2017 09:28

Zasadnutie 4/2017 obecného zastupiteľstva bude 11.04.2017 v zasadačke OcU o 19:00 hod.

Hlavná téma : Financovanie projektu Zberný dvor - vlastné prostriedky k schválenej dotácii

           

 


technical schools