Zasadnutie obecného zastupiteľstva

14.07.2017 09:28

Zasadnutie 9/2017 obecného zastupiteľstva bude 15.8.2017 v zasadačke OcU o 18:00 hod.

Program:

- menovanie zapisovateľa a overovateľov

- nformácia o prieskumu trhu ohľadom opravy MK a sanácie odpadu

- ostatné - možnosť rekonštrukcie telocvične

           

 


technical schools