Zasadnutie obecného zastupiteľstva

08.12.2017 09:28

Zasadnutie 13/2017 obecného zastupiteľstva bude 12.12.2017 v zasadačke OcU o 18:00 hod.

Hlavná téma: rozpočet na rok 2018

 


technical schools