Zasadnutie obecného zastupiteľstva

29.09.2017 09:28

Zasadnutie 11/2017 obecného zastupiteľstva bude 03.10.2017 v zasadačke OcU o 18:00 hod.

Program:

- kontrola plania uznesení

- Návrhy finančnej komisie: úprava rozpočtu 2017, konsolidovaná účtovná uzávierka 2016, VZN - byty, žiadosti

- Hlásenie komisie školstva, kultúry, sociálnej starostlivosti

- Ostatné

 


technical schools