Önkormányzati ülés

2017.02.21 09:51

Meghívó

 

Alistáli Önkormányzat 2017/1. sz. ülésére,

melyet 2017 február 27-én 18:00 órai kezdettel

tart a községi hivatal tanácstermében

  

Program :

 

1. Hitelesítők, jegyzőkönyvvezető és a program elfogadása

2. Határozatok teljesítésének ellenőrzése

3. Kulturális szakbizottság jelentése

4. Községi területfejlesztési terv

5. Főellenőri javaslatok

- 2016-os évi jelentés

- határozatok teljesítésének ellenőrzése

- helyi érvényű rendeletek és belső előírások ellenőrzése

- jelentés a 307/2014 sz. törvény alapján benyújtott észrevételekről

- 2017-es évi munkaterv

6. Iskolaügyi szakbizottság jelentése

7. Pénzügyi szakbizottság javaslatai

8. Egyéb

 

 

            Megjelenését tisztelettel köszöni        

 

                                                                    Horváth Tamás polgármester s.k.

   

 


technical schools