Szlovák nyelvű űrlapok

Építészet

- apróépítkezés bejelentése - Ohlásenie_drobnej_stavby.doc (28 kB)                   

- gázvzezeték bekötése - bejelentő - Ohlásenie_drobnej_stavby_plyn[1].doc (46 kB)      

- átépítés - bejelentő Ohlásenie_stavebných_úprav.doc (28 kB)               

- építkezési engedély kérvényezése Žiadosť_stavebné povolenie.docx (20 kB)

- kötelező érvényű állásfoglalás - építkezéshez- žiadosť_o_záväzné_stanovisko.doc (22 kB)             

- változtatások az építkezésen, befejezés előtt , engedély meghosszabbítása - Zmena stavby pred dokoncenim- - žiadosť2.docx (13,9 kB)

- reklámpanel engedélyezése - kérvény - žiadosť o povolenie rekl zariad.doc (24 kB)             

- bontási engedély - kérvény - žiadosť_o_odstránenie_stavby.doc (35,5 kB)pisomny_zavazok_rozkopavka.doc (24 kB)    

- út és közterület bontás - kérvény Žiadosť o rozkopávkové povolenie.doc (33 kB)                       

- épülethasználati engedély kiadása, kolaudáció - kérvényNávrh_na_kolaudáciu novostavby.doc (28,5 kB)      

- épület használati jellegének megváltoztatása - javaslat návrh_na_povolenie_zmeny_v_užívaní.doc (32,5 kB)

 - épület elhelyezésére, beültetési tervre javaslat - návrh_na_vydanie_rozh[1]._o_umiestnení_stavby.doc (32 kB)

- házszám meghatározása a kataszteri hivatal részére - kérvény - Určenie súpisného čísla - žiadosť.doc (35,5 kB)

Környezetvédelem

 - fakivágási engedély- kérvény- žiadosť o súhlas s výrubom-1.dotx (14519)

 - fakivágás bejelentése - Oznámenie o výrube.docx (13,9 kB)

 

Vállalkozási feltételek

- Vállakozí telephely megnyitása, nyitvatartási idő bejelentése - Ohlásenie otvorenia prevádzkarne.dotx (18,2 kB)

- Nyilvános rendezvény bejelentése - Ohlásenie verejného kultúrneho podujatia

- Játékautomaták (nem pénznyereményes) - bejelentő Oznámenie_o_zac_ukon_prev_nevyh_hrac_pristr.pdf (81 kB)

- Árusító automata -bejelentő - Oznámenie_o_zac_ukon_prev_predaj_autom.pdf (83,8 kB)

- kisgazda engedély kiváltása - Žiadost_o_vydanie_osvedčenia SHR.docx (25 kB)

- kisgazda engedély megszíntetése Žiadost_o_zrusenie_osvedcenia_shr.docx (12,9 kB)

- kérvény, piaci árusításhoz, 2014 -től .pdf (444502)

Szociális

- lakáskiutalási kérvény - ziadost o byt.xls (18 kB)                                            

- szociális segély - kérvény žiadosť o posk soc pomoci.xlt (44,5 kB)                    

- ápolószolgálati igény elbírálása - kérvény Ziadost_o_posudenie_k opatrovateľskej službe.doc (81,5 kB)

 

Szabad információ nyújtás

-  információ kérelmezése - ziadost k infozakonu.doc (32,5 kB)

 

Támogatások helyi nonprofit szervezeteknek

- Támogatási kérelem -  Ž I A D O S Ť dotácia od obce.docx (15,3 kB)

 

Személyi adatvédelem

- beleegyezés személyi adatok közléséhez a honlapon Súhlas so zverejnením osobných údajov na portáli.docx (12,2 kB)

Súhlas so zverejnením osobných údajov na portáli.doc (25 kB)

 


 

 


technical schools